Moderna och energieffektiva belysningslösningar

Swefico förser marknaden med moderna ljusmiljöer som är enkla och snabba att installera, ger betydande energibesparingar och samtidigt har låga drift- och underhållskostnader. Vi levererar produkter och tjänster av högsta kvalité samtidigt som vi har en hög miljöprofil.

Swefico är flexibla, kundorienterade och tillhandahåller både standardlösningar och skräddarsydda lösningar efter kundens behov.

Swefico tillhandahåller inte bara ett brett utbud av produkter och tjänster som skapar en säkrare och tryggare utemiljö, utan också ett stort engagemang och kunskap om de tjänster och produkter som marknaden efterfrågar.