Om Swefico

Swefico har sedan 2010 försett vår nordiska hemmamarknad med energieffektiv och modern LED-belysning. Våra leverantörer och samarbetspartners kommer uteslutande från EU-området

Sätter vår omgivning i nytt ljus!

Swefico har sedan 2010 försett vår nordiska hemmamarknad med energieffektiv och modern
LED-belysning. Våra leverantörer och samarbetspartners kommer uteslutande från EU-området, vilket gagnar våra kunder inom privat och offentlig sektor med närhet, kvalitet och pålitlighet.

Vårt breda utbud av LED-armaturer, stolpar, master samt tillhörande tjänster lämpar sig till både inom- och utomhusmiljöer. Vi kan också erbjuda arkitektonisk belysning och skräddarsy olika belysningslösningar efter kundens eller projektens olika behov och förväntningar.

Swefico är en flexibel partner med kundfokus. Gemensamt för våra miljövänliga lösningar är
att de är enkla och snabba att installera, har lång livslängd och låga underhållskostnader samt ger betydande kostnadsbesparingar.

Medarbetare

Esa Paldanius

Vd, Ägare